-A A +A

30/01/2023

Bezpłatna mammografia, cytologia i niskodawkowa tomografia komputerowa płuc w ramach programów profilaktyki onkologicznej oraz konsultacje dietetyczne i poradnictwo antytytoniowe dla długoletnich p

27/01/2023

Treść w załączniku

26/01/2023

W ramach programu wykonywane jest badanie przesiewowe, polegające na realizacji pełnej kolonoskopii. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

19/01/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patologii Nowotworów Świ

19/01/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii, Chir

19/01/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu radiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ŚCO.

16/01/2023

Świętokrzyskie Centrum Onkologii z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w dniach 16-22 stycznia 2023 r.

16/01/2023

Aż 104 badania: 42 mammografie i 62 cytologie wykonaliśmy podczas „Białej soboty na dobry początek”, która odbyła się 14 stycznia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

16/01/2023

Doktor Jakub Spałek z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przeanalizował czynniki powodujące uszkodzenia protez głosowych, stosowanych przez pacjentów

Strony

Udostępnij