-A A +A

19/12/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ

19/12/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii Świętokrzyskiego

19/12/2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. Zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do dodatkowych zasobów i ustaleń wykonawczych w celu udzielenia pomocy w celu wspierania naprawy kryzysowej w kontekście COVID-19 pandemia i jej społeczne konsekwencje oraz przygotowanie ekologicznej, cyfrowej i odpornej naprawy gospodarki uruchomiono program pomocy na rzecz odbudowy spójności i terytoriów Europy (REACT-EU).  W ramach programowania środków z instrumentu REACT-EU, Ministerstwo Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego(CMKP)  oraz Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych(KIDL), realizuje projekt nr: POWR.07.01.00-00-0002/22 pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

12/12/2022

Lekarze otolaryngolodzy, pielęgniarki i logopedzi z oddziałów otolaryngologicznych z całej Polski uczestniczyli w warsztatach chirurgicznej rehabilitacji głosu u pacjentów z rakiem krtani, które od

08/12/2022

Rak krtani wywrócił ich życie do góry nogami, ale dzięki nowoczesnemu leczeniu, mówią i pomagają innym chorym.

06/12/2022

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 10 grudnia w godzinach 9.00-14.00 na „Białą sobotę ze zdrowiem pod choinkę”.

06/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkolog

29/11/2022

Kontrakt: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Podklasztornej i A

28/11/2022

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielca

23/11/2022

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na "białą sobotę" z profilaktyką onkologiczną.

W sobotę 26 listopada, w godzinach 9:00-14:00 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań:

Strony

Udostępnij