-A A +A

Dla studentów

Szanowni Państwo,

Świętokrzyskie Centrum Onkologii prowadząc działalność leczniczą, pielęgnacyjną, profilaktyczną, rehabilitacyjną, naukowo-badawczą i dydaktyczną daje możliwość odbywania praktyk studentom uczącym się na kierunkach związanych z ochroną zdrowia.
Podania i wnioski dotyczące odbywania praktyk w okresie wakacyjnym są przyjmowane do wyczerpania dostępnych miejsc.

Każdy student przed podjęciem praktyk musi uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu
z zakresu:
- ochrony i przetwarzania danych osobowych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
- bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- ochrony radiologicznej.
 

Prosimy śledzić treści zamieszczane na stornie, ponieważ na niej znajdują się informacje
o szkoleniach. Będziemy je na bieżąco uaktualniać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Po wybraniu daty szkolenia proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy
celem potwierdzeniu przybycia ( minimum dwa dni przed planowanym terminem).
 

Najbliższy termin szkolenia to:

  •  3.07.2023 r. (od godz. 7:30 - 10:30),
  • 10.07.2023 r. (od godz. 8:00 - 11:00),
  • 7.08.2023 r.   (od godz. 8:00 - 11:00).

 

Wyżej wspomniane szkolenia odbędą się w sali konferencyjnej im. Tadeusza Koszarowskiego na I piętrze w budynku administracyjnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Kielce
ul. Stefana Artwińskiego 3C.

Udokumentowane uczestnictwo w szkoleniach obowiązuje przez cały etap nauczania. Natomiast brak potwierdzonej obecności w szkoleniach skutkuje niedopuszczeniem do odbywania praktyk w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
 

Poniżej zamieszczam wzór podania oraz zbiór dokumentów, które powinien posiadać student przed przystąpieniem do wstępnego szkolenia oraz praktyk.
 

W przypadku pytań proszę o kontakt w godzinach:
od pon.- czw. w godzinach 8:00-13:30 lub pt. 8:00-12:00.

mgr inż.  Szafrańska Kinga

Specjalista ds. szkoleń

Dział Kadr

Tel. 41 367 41 75

e-mail: kinga.szafranska@onkol.kielce.pl

Nauka
Udostępnij