-A A +A

Konferencje

Piąta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r., 17-18 maja 2021 r.

Czwarta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powi

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 18-19 maja 2017r.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zaprasza na XXII Konferencję Naukową „Postępy w ginekologii onkologicznej”, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 14 – 16 września.

Udostępnij