-A A +A

V Ogólnopolska konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Piąta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r., 17-18 maja 2021 r. (uwaga zmiana terminu - patrz informacja poniżej) ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Dwudniowa konferencja zgromadzi około 180 osób.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali, opieki kompleksowej, w tym koncepcji sieci onkologicznej, czy jakości w ochronie zdrowia), taryfikacji świadczeń oraz rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, bezpieczeństwa pacjentów, e-zdrowia oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Szczegóły na stronie: https://konferencja-esz.onkol.kielce.pl/

W imieniu Organizatorów, tj.: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, informuję, iż z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii SARS-CoV-2, przewidywaną jesienną falą zachorowań na COVID-19 oraz brakiem możliwości realizacji konferencji w formie hybrydowej, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich uczestników wydarzenia, z przykrością informuję o przesunięciu terminu V Ogólnopolskiej Konferencji pt. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej, z okresu 12-13 października 2020 r. na okres 17-18 maja 2021 r.

Udostępnij