-A A +A

Nauka

Polski

V Ogólnopolska konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Piąta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r., 17-18 maja 2021 r.

Polski

Dla studentów

Szanowni Państwo,

Świętokrzyskie Centrum Onkologii prowadząc działalność leczniczą, pielęgnacyjną, profilaktyczną, rehabilitacyjną, naukowo-badawczą i dydaktyczną daje możliwość odbywania praktyk studentom uczącym się na kierunkach związanych z ochroną zdrowia.

Podania i Wnioski dotyczące odbywania praktyk w okresie wakacyjnym są przyjmowane w terminie do 29.05.2021 r.

Obowiązkowe szkolenia z zakresu:

Polski

IV Ogólnopolska Konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Czwarta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Dwudniowa konferencja zgromad

Polski

III Ogólnopolska konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Cel konferencji:

Trzecia ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Polski

Modification of gold and titanium nanolayers using slow highly charged Xeq+ ions

I. Stabrawa, D. Banaś, A. Kubala-Kukuś, K. Szary, J. Braziewicz, J. Czub, Ł. Jabłoński, P. Jagodziński, D. Sobota, M. Pajek, K. Skrzypiec, E. Mendyk, M. Teodorczyk
Modification of gold and titanium nanolayers using slow highly charged Xeq+ ions
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B  Volume 408 (2017), 235-240; doi.org/10.1016/j.nimb.2017.05.001

Polski

Effect of temperature on acid treatment of halloysite adsorbent for efficient removal of chloroanilines from an aqueous solution

Beata Szczepanik, Piotr M. Słomkiewicz, Magdalena Garnuszek, Paweł Rogala,  Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa
Effect of temperature on acid treatment of halloysite adsorbent for efficient removal of chloroanilines from an aqueous solution
Clays and Clay Minerals in Press (2017);  doi.org/10.1346/CCMN.2017.064056

Polski

Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2-halloysite and Fe2O3-halloysite nanocomposites for photodegradation of chloroanilines in water

Beata Szczepanik, Paweł Rogala, Piotr M. Słomkiewicz, Dariusz Banaś, Aldona Kubala-Kukuś, Ilona Stabrawa
Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2-halloysite and Fe2O3-halloysite nanocomposites for photodegradation of chloroanilines in water
Applied Clay Science in Press (2017); doi.org/10.1016/j.clay.2017.08.016

Polski

Application of TXRF and XRPD techniques for analysis of elemental and chemical composition of human kidney stones

A.Kubala-Kukuś, M. Arabski, I. Stabrawa, D. Banaś, W. Różański, M. Lipiński, U. Majewska, J. Wudarczyk-Moćko, J. Braziewicz, M. Pajek, S.Góźdź

Application of TXRF and XRPD techniques for analysis of elemental and chemical composition of human kidney stones

X-Ray Spectrometry  46 (2017) 412-420;  doi: 10.1002/xrs.2778

Polski

„Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, Kielce, 18-19 maja 2017 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”, która odbędzie się w Kielcach w dniach 18-19 maja 2017r.

Polski

Strony

Udostępnij
Subskrybuj RSS - Nauka