-A A +A

IV Ogólnopolska Konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Czwarta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego. Dwudniowa konferencja zgromadzi około 150 osób. W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali, w tym koncepcji sieci onkologicznej, opieki kompleksowej czy jakości w ochronie zdrowia), aktualnej polityce lekowej, taryfikacji świadczeń oraz rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, bezpieczeństwa pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa.

Lekarze za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne

Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji. Odbędzie się ona w dniach 20-21 maja 2019 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce. Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Udostępnij