-A A +A

Działalność naukowa

Innowacyjne projekty badawcze

Świętokrzyskie Centrum Onkologii kreuje lokalny oraz ogólnopolski sektor innowacyjny. W Biobanku ŚCO gromadzone są próbki biologiczne do prowadzenia innowacyjnych badań na potrzeby nowoczesnej diagnostyki i farmakoterapii. Centrum prowadzi intensywną działalność naukowo - badawczą o dużym potencjale realizując projekty badawcze w zakresie:

  • radiobiologia: wpływ promieniowania jonizującego na strukturę i funkcjonowanie komórek nowotworowych oraz ich oporność na radioterapię (projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Sztokholmskim);
  • rola szczepień przeciwko infekcjom bakteryjnym u chorych leczonych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych na raka płuc i raka jelita grubego - projekt realizowany we współpracy z Uniwersyetem Medycznym w Lublinie;
  • pozakomórkowe kwasy nukleinowe oraz wolno krążące komórki nowotworowe (CTC) - biopsja płynów - jako nowoczesne narzędzie dla personalizacji leczenia onkologicznego;
  • sita molekularne do wykrywania wolno krążących komórek nowotworowych (CTC) - projekt realizowany we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną;
  • zastosowanie nanocząstek w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych - projekt realizowany we współpracy z Instytutem Fizyki PAN;
  • poszukiwanie nowych markerów do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych - projekt kliniczno - laboratoryjny we współpracy z ośrodkami w kraju oraz z National Cancer Institute w Waszyngtonie.
  • informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca - unikalne w skali Polski rozwiązanie pozwalające na zapewnienie maksymalnej dokładności badania (projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II).

ŚCO współpracuje z International Agency for Research Cancer, European Network of Cancer Registries, European Organisation of Cancer Institutes, Międzynarodową Agencją Atomistyki w Wiedniu, National Cancer Institute w Waszyngtonie. Materiał epidemiologiczny gromadzony w Świętokrzyskim Rejestrze Nowotworów stanowi istotny wkład do analiz na temat obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie. Potwierdzeniem ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług są przyznane i utrzymywane certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001:2008 i bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

Nauka
Udostępnij