-A A +A

III Ogólnopolska konferencja pn.: Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

Cel konferencji:

Trzecia ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dwudniowa konferencja zgromadzi około 150 osób.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali z punktu widzenia placówek z różnych poziomów oraz płatnika, opieki kompleksowej czy jakości w ochronie zdrowia), aktualnej polityce lekowej, taryfikacji świadczeń oraz rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, bezpieczeństwa pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa.

Lekarze za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

 

Informacje o konferencji

Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Organizatorzy posiadają potwierdzonych patronów honorowych oraz komitet naukowy konferencji.

Odbędzie się ona w dniach 14-15 maja 2018 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Na zasadach określonych w regulaminie.

 

Termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa, propozycje tematów wystąpień oraz prace do sesji plakatowej należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2017 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/esz.  

Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o zaznaczenie właściwej formy wystąpienia na formularzu rejestracyjnym (wystąpienie ustne / plakat).

Zakres tematyczny wystąpień oraz prac do sesji plakatowej musi zawierać się w tematyce konferencji. Format nadsyłanych prac określa regulamin.

Link: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/esz/

Udostępnij