-A A +A

Centrum

Polski

Projekty dofinansowane z innych środków

Fundacja ORLEN

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ORLEN
„Zakup wyposażenia szpitalnego z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”

W ramach realizacji zadania zakupiono diatermię chirurgiczną, platformę elektrochirurgiczną, ssaki medyczne, dermatom, detekcję węzła wartowniczego oraz aparat kriochirurgiczny.

Dofinansowanie: 396 302,50 zł

Całkowita wartość: 428 349,32 zł

Data podpisania umowy: sierpień 2023
 

Polski

Dotacje celowe

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

„Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych oraz szafek przyłóżkowych dla oddziałów szpitalnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”

W ramach realizacji zadania wymieniono łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Polski

Zabiegi wewnątrznaczyniowe wykonywane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Chemoembolizacja (ang. transarterial chemoembolizationTACE) jest mało inwazyjną metodą leczenia nowotworów wątroby u chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego lub tzw. termoablacji. Zabieg TACE polega na wprowadzeniu cewnika do tętnic zaopatrujących nowotwór i podaniu przez jego światło chemioterapeutyku wraz z materiałem embolizacyjnym. Dostarczenie leku bezpośrednio do guza pozwala na zastosowanie cytostatyku w większym stężeniu i uniknięcie efektów ubocznych, które występują przy podaniu dożylnym.

Polski

Colorectal Cancer Unit

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii funkcjonuje od 2021 roku pierwszy w województwie świętokrzyskim Colorectal Cancer Unit – wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno – terapeutyczny, którego celem jest niesienie kompleksowej i koordynowanej pomocy pacjentom z rakiem jelita grubego. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce i na świecie oraz jedna z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworu złośliwego.

Nowoczesne kompleksowe leczenie

Polski

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH Beneficjent: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLO

WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH

Beneficjent: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH

Partner: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

I INFORMACJE OGÓLNE

Polski

Narodowa strategia onkologiczna

Minister Zdrowia wybrał m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako Realizatora Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie poniższych zadań dotyczących zakupu sprzętu medycznego:

 

- DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Dofinansowanie:             1 325 999,76 zł

Polski

Strony

Udostępnij
Subskrybuj RSS - Centrum