-A A +A

Centrum

Polski

Zakończenie rozbudowy Kliniki Radioterapii Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa kliniki radioterapii świętokrzyskiego centrum onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

zakończył realizację:

Projektu: nr POIS.09.02.00-00-0133/17 pn.  WYMIANA JEDNEGO AKCELERATORA ORAZ ROZBUDOWA KLINIKI   RADIOTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH Z ZAKUPEM DODATKOWEGO AKCELERATORA

Cel projektu: POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ  Z ZAKRESU LECZENIA TELERADIOTERAPIĄ

Wartość projektu:  39 693 294,08 PLN

Polski

Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych

O G Ł O S Z E N I E

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach   zakończyło realizację projektu pn.:

„Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego

z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”

 

Cel projektu: Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim

Polski

Informacja o zagrożeniach o charakterze korupcyjnym

Szanowni Państwo,
Zawsze wtedy gdy ktoś wykorzystuje swoją funkcję lub pozycję by zaspokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian za to otrzymuje jakieś nienależne korzyści, mamy do czynienia z korupcją. W szczególności dotyczy to funkcjonariuszy publicznych i osób zawiadujących środkami publicznymi.
Najczęściej spotykane działania o charakterze korupcyjnym:

Polski

Strony

Udostępnij
Subskrybuj RSS - Centrum