-A A +A

Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych

O G Ł O S Z E N I E

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach   zakończyło realizację projektu pn.:

„Zakup dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii sprzętu medycznego, niezbędnego

z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”

 

Cel projektu: Zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim

standardzie w obszarze onkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

 

Projekt ten jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”

Osi VII „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

 

Planowane efekty: zakup sprzętu medycznego niezbędnego z punktu widzenia udzielania

świadczeń medycznych

 

Wartość projektu: 25 435 089,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 20  010 834,76 zł

Centrum
Udostępnij