-A A +A

Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca

To pierwszy w Polsce projekt badawczy realizowany wspólnie przez Zakład Medycyny Nuklearnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II (lider projektu) i Zakład Medycyny Nuklearnej z ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (współwykonawca). Dotyczył opracowania i wdrożenia wspólnej platformy telemedycznej w tzw. chmurze wirtualnej, umożliwiającej archiwizację, wymianę i zaawansowaną obróbkę danych badań obrazowych wykonanych w różnych ośrodkach i w różnych technikach diagnostyki obrazowej (PET, tomografia komputerowa, kardiologiczny rezonans magnetyczny, tomografia emisyjna pojedynczego fotonu, spektroskopia rezonansu magnetycznego). Dzięki temu rozwiązaniu lekarze uzyskują maksymalną dokładność badania, mogą prowadzić konsultacje pacjentów na odległość. Pacjent zyskuje dokładniejszą diagnostykę, bez potrzeby powtarzania badań obrazowych wykonanych w różnych ośrodkach, bo lekarze mają dostęp do wszystkich badań obrazowych tego pacjenta umieszczonych i zabezpieczonych w chmurze wirtualnej. Chory unika powielania badań, placówka medyczna związanych z tym kosztów. Adresatami projektu są chorzy z chorobami serca poddani terapii komórkami macierzystymi w celu regeneracji mięśnia sercowego. Projekt fuzji badań rozpoczęty w połowie 2014 roku dla pacjentów kardiologicznych, obecnie jest wykorzystywany również dla pacjentów z chorobami onkologicznymi i neurologicznymi. Został sfinansowany ze środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy unijnych.

Udostępnij