-A A +A

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie diagnostyki laboratoryjnej stanowiących uzupełnienie badań wykonywanych dla pacjentów ŚCO w Kielcach

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie diagnostyki laboratoryjnej stanowiących uzupełnienie badań wykonywanych dla pacjentów ŚCO w Kielcach, (kod CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne, 85121000-0- Usługi medyczne). Treść w załącznikach.

Aktualności
Udostępnij