-A A +A

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Metoda leczenia dużych ubytkó tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Udostępnij