-A A +A

Call Center

Szczepienia przeciwko COVID-19
dla grupy 1b - wytyczne
FORMULARZ
dla osób zgłaszających gotowość do zaszczepienia przeciwko COVID-19 w ŚCO
- pacjenci onkologiczni

 

KORONAWIRUS CallCenter

 

KORONAWIRUS


Uwaga! Zmiana godzin pracy Punktu Pobrań Materiału Biologicznego w kierunku        

                                                SARS- CoV-2  dla osób spoza ŚCO

Od dnia 1.10.2021 roku Punkt Pobrań jest dostępny:

 1. Dla osób spoza ŚCO, podejrzanych o zakażenie, posiadających zlecenie na wykonanie testu (od lekarza POZ, z infolinii NFZ czy Sanepidu):
 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 12:30 – 14:30,
 • w soboty, niedziele i święta w godzinach: 9:30 – 11:30.
 1. Dla pacjentów  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii:
 •  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30- 13:00,
 • w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7:30 – 09:30.

Informacje pod numerem telefonu: +48 661-911-289.
Informujemy, że prowadzony przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Punkt Pobrań Materiału Biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, mieści się w kontenerach, zlokalizowanych przy podjeździe dla karetek przed Ośrodkiem Chemioterapii Dziennej ŚCO.


Zasady odwiedzania pacjentów podczas pandemii SARS-CoV-2
 

Informacja dla odwiedzających

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo pacjentów onkologicznych uprzejmie prosimy odwiedzających o zastosowanie się do poniższych zasad obowiązujących w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Drzwi do działów/klinik nadal pozostają zamknięte (proszę korzystać ze znajdującego się przy drzwiach domofonu).

 1. Odwiedziny odbywają się:
  - w dni powszednie w godzinach 14.00-17.00,
  - w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 12.00-17.00.
 2. Czas trwania odwiedzin: do 15 minut.
 3. Odwiedziny odbywają się za zgodą kierownika kliniki/działu lub lekarza dyżurnego.
 4. W sali chorych może przebywać 1 osoba odwiedzająca.
 5. W czasie odwiedzin nie należy zakłócać ciszy i porządku szpitalnego.
 6. Obowiązuje zakaz odwiedzania pacjentów przez osoby z infekcją górnych dróg oddechowych oraz cierpiące na choroby zakaźne.
 7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest pozostawić okrycie wierzchnie w szatni ŚCO.
 8. Na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii obowiązuje noszenie maski medycznej zakrywającej nos i usta.
 9. Osoba odwiedzająca, po wejściu na oddział, powinna:
  - ponownie zdezynfekować ręce
  - nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału.
 10.  Przed wyjściem z oddziału odwiedzający powinien zdjąć jednorazowy fartuch, umieścić go we wskazanym pojemniku na odpady i ponownie zdezynfekować ręce.
 11.  Rzeczy dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 12.  Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów onkologicznych osoba odwiedzająca powinna być zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Zalecenia dla pacjentów na czas pandemii

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i w trosce o wzajemne bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii apelujemy o przestrzeganie zaleceń przeciwepidemicznych:

 • zasłanianie nosa i ust maseczkami na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz w przestrzeni i budynkach użyteczności publicznej (sklepy, placówki ochrony zdrowia, urzędy, placówki kultury, kościoły) a także w transporcie publicznym
 • częste mycie lub dezynfekowanie rąk
 • unikanie zgromadzeń i utrzymywanie dystansu 2 m od innych osób.

Poniżej aktualne informacje, zalecenia dotyczące SARS-CoV-2:

Poradnie ŚCO pracują bez utrudnień w dostępie dla pacjentów

Wejścia do ŚCO dla pacjentów

Zalecenia na czas pandemii SARS-CoV-2 dla pacjentów leczonych chemioterapią

Pilny komunikat wstrzymane wizyty w poradniach

 

CallCenter


Call-center ŚCO: 41 36 742 08

Pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii mają możliwość umówienia się na wizytę w poradniach za pośrednictwem call-center. Termin wizyty można rezerwować dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 74 208 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00).

Call-center uruchomiliśmy w 2014 roku dla wygody pacjentów, dlatego zachęcamy, aby jak najczęściej korzystali oni z tej formy rezerwowania wizyt w naszych poradniach. Do większości spośród 30 poradni można już umówić się telefonicznie pod w/w numerem. Konsultantki z call-center udzielają również informacji o tym, jak przygotować się do badania diagnostycznego.

Uwaga! Do poradni: endokrynologicznej, radioterapii, chemioterapii i brachyterapii rezerwacja wizyt odbywa się przy konsolach w tych poradniach. Można tego dokonać osobiście przez osobę trzecią lub telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00-15:00, w piątki w godzinach 7:00-13:00, pod numerami telefonów:

poradnia endokrynologiczna – 41 36 74 208

poradnia chemioterapii – 41 36 74 615

poradnia radioterapii – 41 36 74 730

poradnia brachyterapii – 41 36 74 026

ePortal pacjenta - elektroniczny system obsługi pacjentów

Dla pacjenta
Udostępnij