-A A +A

Badania Kliniczne

Badania Kliniczne

Działający w strukturach ŚCO Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem prowadzonych w klinikach badań klinicznych. Zajmuje się również procesem negocjacyjnym, etapem wdrażania i kontraktowania nowo realizowanych projektów.

Celem badań klinicznych jest potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków lub metod leczenia. Wypracowany w ten sposób postęp, pozwala lekarzom skuteczniej leczyć pacjentów onkologicznych, a okres przeżycia chorych na raka ulega systematycznemu wydłużeniu. Dzięki badaniom klinicznym wprowadzane na rynek nowe leki na raka są nadzieją dla tych, którym medycyna na danym etapie rozwoju choroby nie potrafi już pomóc.

‘’Dzięki badaniom klinicznym onkologia idzie naprzód’’

Realizowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii badania kliniczne, prowadzone są z pełnym poszanowaniem praw i godności Pacjenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych.

- Taki ośrodek jest potrzebny, bo medycyna rozwija się nie tylko w kierunku diagnostyki, ale również w zakresie propozycji terapeutycznych. Wyniki badań klinicznych w dużej mierze warunkują dalszy sposób postępowania w konkretnej jednostce chorobowej. W onkologii ma to szczególne znaczenie, bo nie mamy czasu do stracenia. Im szybciej pacjent dostanie terapię celowaną, czyli indywidualnie dobraną, tym większa jest szansa na skuteczne leczenie – tłumaczy kierownik ośrodka lek. med. Piotr Matuszewski.

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Na każdym etapie procesu leczenia Pacjent może podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu, bez ponoszenia żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych. Przed przystąpieniem do badania Pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym, a także zostaną mu przedstawione obowiązki uczestnika badania klinicznego, takie jak np.: systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu ze standardowym sposobem leczenia. Następnie każdy Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, poprzez podpisanie Informacji dla Uczestnika Badania Klinicznego i Formularza Świadomej Zgody.

- W naszym Centrum mamy szansę zaproponować w konkretnej jednostce chorobowej, sposób leczenia, który absolutnie nie wchodziłby w rachubę, gdyby nie badanie kliniczne. Zatem część pacjentów zakwalifikowanych do badania ma szansę otrzymać jeszcze jedną, niedostępną na rynku (nierefundowaną) metodę leczenia – mówi lek. med. Piotr Matuszewski.

W zakładce Aktualne badania mogą Państwo sprawdzić jakie badania kliniczne są prowadzone w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Ośrodek Koordynacji Badań Klinicznych

Dane kontaktowe:

tel.  (41) 36 74 315

M:   885 997 850

e-mail: badania.kliniczne@onkol.kielce.pl

Dla pacjenta
Polski
Udostępnij