-A A +A

Radioterapia? Kilka informacji dla pacjenta … i nie tylko

RADIOTERAPIA - to leczenie promieniowaniem jonizującym

W języku „fachowym” mówimy, że jest to promieniowanie jonizujące. Czyli takie, które powoduje, że atomy po zmianie ładunku elektrycznego zachowują się „inaczej”. Nie budują już komórek w sposób prawidłowy.

Komórki giną ponieważ promieniowanie (jonizujące) uszkadza ich DNA.

Komórki zdrowe, mogą odbudować prawidłową strukturę DNA, a nowotworowe - nie (ponieważ mają w wyniku „choroby” uszkodzoną strukturę DNA).

Komórki nowotworowe giną bezpowrotnie, a komórki zdrowe są w stanie naprawić wywołane przez promieniowanie uszkodzenia.

Po pewnym czasie funkcjonują już „normalnie”.

Prezentacja dostępna w załączniku.

Udostępnij