-A A +A

Telefony

Wyszukaj

DYREKCJA
Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Telefon:
41 367 4204
DYREKCJA
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa F A X
Fax:
41 367 4099
Dyrekcja - sekretariat
Fax:
41 345-56-51
Dyrektor Naczelny - sekretariat
Fax:
41 345-68-82
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik
Telefon:
41 367 4291
Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa
Telefon:
41 367 4154
Dział Finansowo-Księgowy
Z-ca Głównej Księgowej
Telefon:
41 367 4346
Dział Finansowo-Księgowy
Księgowość - Kasa
Telefon:
41 367 4156
Dział Finansowo-Księgowy
Księgowość
Fax:
41 367 4378
Dział Finansowo-Księgowy
Księgowość
Telefon:
41 367 4470

Strony

Udostępnij