-A A +A

Poradniki

Koordynatorzy Pacjenta Onkologicznego

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

W załączniku instrukcje jak przygotować się do badań laboratoryjnych w ŚCO.

RADIOTERAPIA - to leczenie promieniowaniem jonizującym

Przemocą seksualną jest doprowadzenie do poddania się jakiejkolwiek czynności seksualnej wbrew woli drugiej osoby.

Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy - poradnik dla pacjenta

Radzi lek. med. Jacek Sadowski, specjalista radioterapii, kierownik Kliniki Radioterapii ŚCO

Poradnik dla pacjentów będących po biopsji gruczołu krokowego

Co przygotować przed przyjęciem do szpitala?

Zgłaszając się do szpitala należy zabrać ze sobą:

W nowoczesnej medycynie nawet 70% decyzji dotyczących postępowania z pacjentem opartych jest na wynikach badań laboratoryjnych.

Udostępnij