-A A +A

Telefony

Wyszukaj

Blok Operacyjny
Koordynator
Telefon:
41 367 4468, 41 367 4309
Brachyterapia
Konsola pielęgniarska
Telefon:
41 367 4010
Brachyterapia
Koordynator
Telefon:
41 367 4011
Brachyterapia
Kierownik
Telefon:
41 367 4020
Centralna Sterylizatornia
Kierownik
Telefon:
41 367 4299
Chemioterapia
Konsola
Telefon:
41 367 4800
Chemioterapia
Z-ca Kierownika
Telefon:
41 367 4803
Chemioterapia
Koordynator
Telefon:
41 367 4804
Chemioterapia
Koordynator
Telefon:
41 367 4804
Chemioterapia
Dyżurka pielęgniarek
Telefon:
41 367 4805

Strony

Udostępnij