-A A +A

Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Projekt: nr POIS.09.02.00-00-0147/18 pn.  "Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach"

Cel projektu: zwiększenie dostępności badań PET poprzez  zakup i montaż  nowego 128 rzędowego cyfrowego  skanera  PET/CT o wysokiej zdolności rozdzielczej wyposażony w 4 nowe stacje opracowania wyników pomiarowych wraz z niezbędnym wyposażeniem warunkującym jego funkcjonowanie w strukturze informatycznego systemu szpitalnego ŚCO SP ZOZ.

Wartość projektu:  15 100 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   3 020 000,00 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 11 325 000,00 PLN

Planowane efekty: Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej w aparat PET/CT, wykonanie prac adaptacyjnych umożliwiających montaż i uruchomienie aparatu.

Beneficjent:  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego za pomocą:

  1. Elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

lub

  1. Wysłać wiadomość na specjalny adres e-mail:

nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Centrum
Udostępnij