-A A +A

Polityka jakości

Pełna nazwa jednostki: Dział Zarządzania Jakością
Dane kontaktowe:
ul. Artwińskiego 3c, pok. 116
tel.: 41-367-44-34


dr inż. Jakub Guzy

Kierownik: dr inż. Jakub Guzy
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością: dr Joanna Pytel

Działalność:
W ŚCO prace związane z wdrożeniem systemów zarządzania jakością rozpoczęły się w 2001 roku. Efektem pracy Zespołu ds. Systemów Zarządzania Jakością było uzyskanie przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jako pierwszej jednostki w Polsce, certyfikatu na zgodność z normą ISO 9002:1994 dla czterech komórek organizacyjnych. Po kilku latach pracy, ŚCO uzyskało i utrzymało
w okresie od listopada 2005 roku do marca 2007 r. trzy certyfikaty: spełnienia wymagań PN-EN ISO 9001:2001 i wymagań AQAP 2110:2003 w zakresie leczenia onkologicznego i związanej z nim działalności niemedycznej, spełnienia wymagań HACCP zawartych w DS 3027E:2002 w zakresie żywienia zbiorowego.
Obecnie ŚCO posiada certyfikaty:
spełnienia wymagań PN-EN ISO 9001:2009 – zakres certyfikacji: Leczenie onkologiczne i ogólne oraz związana z nim działalność niemedyczna;
spełnienia wymagań zawartych w PN – EN ISO 22000:2006 - zakres certyfikacji: Żywienie zbiorowe, w tym pacjentów ośrodków lecznictwa stacjonarnego. 

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, oprócz systemów certyfikowanych wg ISO 9001 i wg ISO 22000, obejmuje spełnienie wymagań prawnych zawartych:
w ustawie Prawo Atomowe z dn. 29 listopada 2000 r. pkt. 7 ust. 2,
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej,
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych,
w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia
1 lipca 2005 roku,
oraz stosowanie się do zasad zawartych w normie ISO 17025 oraz ISO 15189.
Działalność w zakresie systemów zarządzania jakością umożliwia nieustanne doskonalenie wszystkich działań podejmowanych w ŚCO.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach otrzymało tytuł Lidera Informatyki 2006 w uznaniu dla wzorowego wykorzystania technik informatycznych w zarządzaniu placówką medyczną i w jej bieżącym działaniu. W 2007 roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zajęło II miejsce  
w konkursie Lider Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2007.
Dyrektor ŚCO w 2013 i 2014 roku odebrał m. in. nagrody:
- Diament Świętokrzyski dla ŚCO (2013),
- Statuetkę „Lider Regionu 2013 w kategorii Nowe Horyzonty dla ŚCO” przyznaną przez Echo
Dnia i Strefę Biznesu (2014),
- Nagrodę „Zasłużony dla życia – S. Góźdź” przyznaną przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (2014),

Świętokrzyskie Centrum Onkologii jest również dwukrotnym laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji publicznych (VIII edycji w 2006 r. i XVII edycji w 2015 r.).

Plany rozwoju:
Uzyskanie akredytacji MZ w ochronie zdrowia oraz głębsza integracja wdrożonych systemów zarządzania; wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg wymagań nowego standardu ISO 9001:2015.

Centrum
Udostępnij