-A A +A

Zakład Medycyny Paliatywnej

- Oddział szpitalny
- Poradnia Medycyny Paliatywnej
- Hospicjum Domowe

Dane kontaktowe:

tel.: (41) 3674393 - kierownik
tel.: (41) 3674201 - sekretariat
tel.: (41) 3674243 - poradnia
faks: (41) 3674095

lek. med. Leszek MierzwaKierownik: lek. med. Leszek Mierzwa
- specjalista chorób wewnętrznych,
medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: lek. med. Maria Czeczotko pediatra, specjalista medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej

Koordynator: Alina Brych, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora: Edyta Olejarz, lct pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

 

Działalność medyczna:

Dział Medycyny Paliatywnej powstał w 2000 roku, zajmuje się chorymi w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. W praktyce klinicznej obejmuje wszechstronną opieką pacjentów nie poddających się leczeniu przyczynowemu. Ma na celu uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspokojenie potrzeb psychosocjalnych i duchowych chorego oraz wspieranie jego rodziny podczas choroby i po śmierci bliskiej osoby. Opieka paliatywna, która jest działaniem wielodyscyplinarnym, zespołowym i ciągłym, prowadzona jest przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, duchownych, terapeutów, wolontariuszy, pracowników socjalnych itp.

W dziale stacjonarnym, który dysponuje 16 łóżkami przebywają pacjenci wymagający 24-godzinnego pobytu w warunkach szpitalnych. Poradnia Medycyny Paliatywnej, która koordynuje pracę personelu, stanowi miejsce stałego kontaktu pacjentów i ich rodzin.
Zakres świadczeń obejmuje: pomoc w higienie osobistej, zmianę opatrunków, pielęgnację odleżyn, profilaktykę przeciwodleżynową, cewnikowanie pęcherza, wymianę cewników, iniekcje dożylne leków, wlewy dożylne glukozy i płynów elektrolitowych, prowadzenie żywienia przez zgłębnik, przetoki żołądkowe, obsługę kontaktów centralnych dożylnych i zewnątrzoponowych, pobieranie krwi i wymazów do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, rehabilitację ruchową i oddechową, szkolenie rodzin w zakresie pomocy chorym.

 

Personel lekarski:

lek. Leszek Mierzwa, spec. II stopnia choroby wewnętrzne, spec. II stopnia medycyny paliatywnej, spec. II stopnia medycyny ratunkowej

lek. Maria Czeczotko, spec. I stopnia Pediatria, spec. II stopnia medycyna rodzinna, spec. medycyna paliatywna

lek. Jolanta Malinowska, spec. II stopnia choroby płuc, spec. medycyna paliatywna

lek. Przemysław Godzisz, starszy asystent

 

Personel pielęgniarski stanowi 16 pielęgniarek w tym 2 z tytułem magistra pielęgniarstwa, 6 specjalistek pielęgniarstwa onkologicznego, 1 specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego.

Udostępnij