-A A +A

Zakład Medycyny Paliatywnej

- Oddział szpitalny
- Poradnia Medycyny Paliatywnej
- Hospicjum Domowe

Dane kontaktowe:

tel.: (41) 3674393 - kierownik
tel.: (41) 3674201 - sekretariat
tel.: (41) 3674243 - poradnia
faks: (41) 3674095

lek. med. Leszek MierzwaKierownik: lek. med. Leszek Mierzwa
- specjalista chorób wewnętrznych,
medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca kierownika: lek. med. Maria Czeczotko pediatra, specjalista medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej

Koordynator: Alina Brych, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora: Edyta Olejarz, lct pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

 

Działalność medyczna:

Dział Medycyny Paliatywnej powstał w 2000 roku, zajmuje się chorymi w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. W praktyce klinicznej obejmuje wszechstronną opieką pacjentów nie poddających się leczeniu przyczynowemu. Ma na celu uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspokojenie potrzeb psychosocjalnych i duchowych chorego oraz wspieranie jego rodziny podczas choroby i po śmierci bliskiej osoby. Opieka paliatywna, która jest działaniem wielodyscyplinarnym, zespołowym i ciągłym, prowadzona jest przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, duchownych, terapeutów, wolontariuszy, pracowników socjalnych itp.

W dziale stacjonarnym, który dysponuje 16 łóżkami przebywają pacjenci wymagający 24-godzinnego pobytu w warunkach szpitalnych. Poradnia Medycyny Paliatywnej, która koordynuje pracę personelu, stanowi miejsce stałego kontaktu pacjentów i ich rodzin.
Zakres świadczeń obejmuje: pomoc w higienie osobistej, zmianę opatrunków, pielęgnację odleżyn, profilaktykę przeciwodleżynową, cewnikowanie pęcherza, wymianę cewników, iniekcje dożylne leków, wlewy dożylne glukozy i płynów elektrolitowych, prowadzenie żywienia przez zgłębnik, przetoki żołądkowe, obsługę kontaktów centralnych dożylnych i zewnątrzoponowych, pobieranie krwi i wymazów do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, rehabilitację ruchową i oddechową, szkolenie rodzin w zakresie pomocy chorym.

 

Personel lekarski:

lek. Leszek Mierzwa, spec. II stopnia choroby wewnętrzne, spec. II stopnia medycyny paliatywnej, spec. II stopnia medycyny ratunkowej

lek. Maria Czeczotko, spec. I stopnia Pediatria, spec. II stopnia medycyna rodzinna, spec. medycyna paliatywna

lek. Jolanta Malinowska, spec. II stopnia choroby płuc, spec. medycyna paliatywna

 

Personel pielęgniarski stanowi 16 pielęgniarek w tym 2 z tytułem magistra pielęgniarstwa, 6 specjalistek pielęgniarstwa onkologicznego, 1 specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego.