-A A +A

Zakład Medycyny Paliatywnej

- Oddział szpitalny

- Poradnia Medycyny Paliatywnej

- Hospicjum Domowe

Dane kontaktowe:

tel.: (41) 3674393 - kierownik

tel.: (41) 3674201 - sekretariat

tel.: (41) 3674243 - poradnia

faks: (41) 3674095

lek. med. Leszek Mierzwa

Kierownik: lek. Leszek Mierzwa

-spec. chorób  wewnętrznych , spec. medycyny ratunkowej i spec. medycyny paliatywnej

Zastępca kierownika od 1 czerwca 2021 roku: lek. Agnieszka Toczek-Wasiak

spec. medycyny rodzinnej ,  spec. medycyny paliatywnej

Koordynator: Alina Brych, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

Z-ca Koordynatora: Edyta Olejarz, mgr pielęgniarstwa, spec. piel. onkologicznego

 

Działalność medyczna:

Dział Medycyny Paliatywnej powstał w 2000 roku, zajmuje się chorymi w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. W praktyce klinicznej obejmuje wszechstronną opieką pacjentów nie poddających się leczeniu przyczynowemu. Ma na celu uśmierzenie dokuczliwych objawów, zaspokojenie potrzeb psychosocjalnych i duchowych chorego oraz wspieranie jego rodziny podczas choroby i po śmierci bliskiej osoby. Opieka paliatywna, która jest działaniem wielodyscyplinarnym, zespołowym i ciągłym, prowadzona jest przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, duchownych, terapeutów, wolontariuszy, pracowników socjalnych itp.

W dziale stacjonarnym, który dysponuje 18 łóżkami przebywają pacjenci wymagający 24-godzinnego pobytu w warunkach szpitalnych. Poradnia Medycyny Paliatywnej, która koordynuje stanowi miejsce stałego kontaktu pacjentów i ich rodzin.

Zakres świadczeń obejmuje: pomoc w higienie osobistej, zmianę opatrunków, pielęgnację odleżyn, profilaktykę przeciwodleżynową, cewnikowanie pęcherza, wymianę cewników, iniekcje dożylne leków, wlewy dożylne glukozy i płynów elektrolitowych, prowadzenie żywienia przez zgłębnik, przetoki żołądkowe, obsługę kontaktów centralnych dożylnych i zewnątrzoponowych, pobieranie krwi i wymazów do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, rehabilitację ruchową i oddechową, szkolenie rodzin w zakresie pomocy chorym.

 

Personel lekarski:

lek. Leszek Mierzwa, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej i medycyny paliatywnej

lek. Agnieszka Toczek-Wasiak , specjalista medycyny rodzinnej ,specjalista medycyny paliatywnej

lek. Maria Czeczotko, Pediatra, spec. medycyny rodzinnej, spec. medycyny paliatywnej

lek. Jolanta Malinowska, spec. choroby płuc, spec. medycyny paliatywnej

lek. Przemysław Godzisz, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej

lek. Martyna Kwiecień-Mrozekspecjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej.

Personel pielęgniarski stanowi: 17 pielęgniarek, w tym 4 z tytułem magistra pielęgniarstwa,    8 specjalistek pielęgniarstwa onkologicznego, 5 specjalistek pielęgniarstwa opieki paliatywnej, 1 specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, 1 specjalistka pielęgniarstwa internistycznego.

Udostępnij